Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


rafael_garcia_molina

Rafael Garcia Molina

Catedràtic de Física Aplicada a la Universitat de Múrcia.

La meua activitat investigadora tracta sobre teoria i simulació d’Interacció de partícules carregades amb la matèria; el treballs més recents aborden la interacció de feixos de protons i d’ions de carboni amb biomaterials d’interés en hadronteràpia. Tinc més de 120 articles de recerca en revistes internacionals i més de 170 presentacions en congressos científics.

Desenvolupe projectes de física recreativa utilitzant tot tipus de materials i recursos (principalment objectes quotidians, joguets…), els quals han sigut premiats en diverses edicions de Ciencia en Acción i Science on Stage. Aquestes activitats constitueixen la base d’una estreta col·laboració amb Centres de Formació del Professorat, Fires i Museus Científics, així com programes de ràdio i de televisió

Sóc Editor Adjunt de la Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias.

rafael_garcia_molina.txt · Última modificación: 2022/03/10 11:47 (editor externo)